Cuartel de la Guardia Civil
Carretera de Ateca, s/n
Tel: 976 895 002